Trang chủ / Sản phẩm / Máy đóng gói (trang 3)

Máy đóng gói

Máy đóng gói của công ty SUHU

Máy đóng gói SU-006

su-006

MÁY ĐÓNG GÓI 3 BIÊN BỤNG GIỮA SU-006 + PHẠM VI ỨNG DỤNG: Chuyên dùng đóng gói các nguyên liệu dạng bột, hạt. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: MODEL   SU-006 Năng suất   40 – 65 gói /phút Chiều dài bao bì   60 – 165 mm Chiều rộng bao ...

Xem thêm

Máy đóng gói SU-005

su-005

Sản phẩm Máy đóng gói SU-005 + PHẠM VI ỨNG DỤNG: Chuyên dùng đóng gói các nguyên liệu dạng sệt và dạng nước (tương, dầu sệt) + ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: MODEL   SU-004 Năng suất   40 – 60 gói /phút Chiều dài bao bì   50 – 100 mm ...

Xem thêm

Máy đóng gói SU-004

su-004

Sản phẩm Máy đóng gói SU-004 + PHẠM VI ỨNG DỤNG: Chuyên dùng đóng gói các nguyên liệu dạng bột, hạt… + ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: MODEL   SU-004 Năng suất   40 – 60 gói /phút Chiều dài bao bì   50 – 100 mm Chiều rộng bao bì   ...

Xem thêm

Máy đóng gói SU-003

su-003

Sản phẩm Máy đóng gói SU-003 + PHẠM VI ỨNG DỤNG: Chuyên dùng đóng gói cháo ăn liền và các sản phẩm dạng bột, hạt. + ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: MODEL   SU-003 Năng suất   30- 50 gói /phút Chiều dài bao bì   100 – 165 mm Chiều rộng ...

Xem thêm

Máy đóng gói SU-002

su-002

Sản phẩm Máy đóng gói SU-002 + PHẠM VI ỨNG DỤNG: Chuyên dùng đóng gói các nguyên liệu dạng lỏng, dạng lỏng có thêm phụ liệu. + ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: MODEL   SU-002 Năng suất   40 – 80 gói /phút Chiều dài bao bì   40 – 80 mm ...

Xem thêm